Vajda Ján Ing.

Pracovisko: 
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici
Telefón a klapka: 
+421 915986739 / 1255