Sobeková Anna Doc.Ing.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Funkcie: 
vedúca ústavu lekárskej chémie
Telefón a klapka: 
+421 915984614 / 2104
Email: 
anna.sobekova@uvlf.sk