Kronovetter Peter

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905500176 / 1008