Trbolová Alexandra Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984659 / 2701
Email: 
alexandra.trbolova@uvlf.sk
 • Špecializácia: Oftalmológia
 • Kariérny postup: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Klinika malých zvierat, oddelenie chirurgie r. 1987 – doteraz
 • Študijné pobyty:
  - Chirurgische Veterinärklinik der Justus, Liebig, Universität Giessen, Augenabteilung, Nemecko, 1.4. 1993 – 31.5.1993
  - University of Florida, Department of small clinical science, Section of Comparative Ophthalmology, USA, 20.1. 1994 – 20.2. 1994
  - Študijný pobyt v rámci DAAD : Chirurgische Tierklinik, LMU Munchen, Nemecko, 1.9. 2001 – 31.10. 2001
  - Študijný pobyt v rámci ÖAD, absolvovaný podľa kritérií ECVO za účelom splnenia podmienok pre skúšky Diplomate ECVO, 20.5. 2002 – 17.6. 2002
  - Študijný pobyt v rámci ÖAD, absolvovaný podľa kritérií ECVO za účelom splnenia podmienok pre skúšky Diplomate ECVO, 1.6. 2003 – 31.6. 2003
 • Téma dizertačnej práce: Štúdium výskytu a terapie katarakty a psa, obhájená v r. 1999
 • Téma habilitačnej práce: Experimentálne a klinické štúdium diagnostiky a terapie chorôb rohovky u malých zvierat, obhájená v r. 2005
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - SG vyšetrenie oka u koní pri mesačnej slepote
  - Zmeny v produkcii slzného filmu pri anestézii malých zvierat
  - Conjunctival infection in cat
  - Tumors of the palpebra in dogs
  - Occurence and treatment of eye diseases in dogs
  - Diseases of the eye in horses
 • Grantové úlohy a projekty:
  - Epidemiologická a komparatívna diagnostika a terapeutická efektívnosť niektorých nádorov u psov, VEGA 1/3497/06
  - Chirurgia psov a mačiek, KEGA 3/3201/05
  - Klinické e experimentálne štúdium niektorých chirurgických chorôb a použitých dg. metód u psov a koní. VEGA 1/3496/06
 • Klinická činnosť:
  - Komplexné oftalmologické vyšetrenie u všetkých druhov zvierat
  - Priama a nepriama oftalmoskopia, meranie očného tlaku, USG oka, vystavenie certifikátov o výskyte dedičných očných ochorení, mikrochirurgické očné operácie všetkého druhu, operácie na spojovke, rohovke, operácie katarakty