Maková Zuzana MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984711 / 2570
Email: 
zuzana.makova@uvlf.sk