Hurtuková Silvia Mgr.

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Funkcie: 
vedúca
Telefón a klapka: 
+421 917340539 / 1189
Email: 
silvia.hurtukova@uvlf.sk