Košárová Anna

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986745 / 2914