Revajová Viera Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Funkcie: 
poverená vedením ústavu patologickej anatómie
Telefón a klapka: 
+421 915984708 / 2555
Email: 
viera.revajova@uvlf.sk