Košuthová Hedviga RNDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 915991464 / 2016
Email: 
hedviga.kosuthova@uvlf.sk