Palenčárová Natália Mgr.

Pracovisko: 
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Telefón a klapka: 
+421 915986743 / 1273
Email: 
natalia.palencarova@uvlf.sk