Valenčáková Alexandra doc. MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky
Telefón a klapka: 
+421 915984623 / 2131
Email: 
alexandra.valencakova@uvlf.sk