Macák Vladimír Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika ošípaných
Telefón a klapka: 
+421 915984692 / 2804
Email: 
vladimir.macak@uvlf.sk