Pučanová Alena

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 917340537 / 2224
Email: 
alena.pucanova@uvlf.sk