Borovská Ľudmila

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915984594 / 2114
Email: 
ludmila.borovska@uvlf.sk