Daduľáková Júlia

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 917643522 / 1179
Email: 
julia.dadulakova@uvlf.sk