Vendrák Ján

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 915984016 / 1196