Vrátnica Areál pri Hati

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 907988482 / 1158
Email: 
vratnica.hat@uvlf.sk