Pošiváková Serena MVDr.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984573 / 2241
Email: 
serena.posivakova@uvlf.sk