Baranová Mária Doc.RNDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984583 / 2033
Email: 
maria.baranova@uvlf.sk