Bednáriková Veronika

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 905201682 / 1682
Email: 
veronika.bednarikova@uvlf.sk