Verebová Lucia Mgr.

Pracovisko: 
Oddelenie verejného obstarávania
Telefón a klapka: 
+421 918922023 / 2026
Email: 
lucia.verebova@uvlf.sk