Laboratórium patológie

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915992260 / 2559