Pilipčinec Emil Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 905899434 / 1112
Email: 
emil.pilipcinec@uvlf.sk
Životopis: