Turek Peter Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Funkcie: 
vedúci katedry
vedúci ústavu hygieny a technológie mäsa
Telefón a klapka: 
+421 915922093 / 2004
Email: 
peter.turek@uvlf.sk