Harvanová Jarmila RNDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Funkcie: 
vedúca ústavu farmaceutickej chémie
Telefón a klapka: 
+421 917990613 / 6749
Email: 
jarmila.harvanova@uvlf.sk