Antožiová Vladimíra

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984587 / 2053
Email: 
vladimira.antoziova@uvlf.sk