Goldová Mária Doc. MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984633 / 2202
Email: 
maria.goldova@uvlf.sk