Sasáková Naďa MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984672 / 2307
Email: 
nada.sasakova@uvlf.sk