Jakim Milan

Pracovisko: 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
Telefón a klapka: 
+421 905957823 / 3307