Maskaľová Iveta MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986726 / 2611
Email: 
iveta.maskalova@uvlf.sk