Mihok Tomáš MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 918919687 / 2219
Email: 
tomas.mihok@uvlf.sk