Vrátnica Chemický pavilón

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 915986751 / 1013
Email: 
vratnica.pchd@uvlf.sk