Bocková Eva RNDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Email: 
eva.bockova@uvlf.sk