Petríková Oľga

Pracovisko: 
Klinika prežúvavcov
Telefón a klapka: 
+421 915986906 / 2956
Email: 
olga.petrikova@uvlf.sk