Čonková Eva doc. MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Funkcie: 
vedúci ústavu farmakológie
Telefón a klapka: 
+421 915984766 / 2405
Email: 
eva.conkova@uvlf.sk