Pirník Zdenko PharmDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Funkcie: 
vedúci ústavu humánnej a klinickej farmakológie
Telefón a klapka: 
+421 917515610 / 5324
Email: 
zdenko.pirnik@uvlf.sk