Kiktová Alžbeta

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984585 / 2036