Falis Marcel Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 915984682 / 2401
Email: 
marcel.falis@uvlf.sk