Heinová Dagmar Doc.MVDr.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915984619 / 2111
Email: 
dagmar.heinova@uvlf.sk