Benediková Magdaléna

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Email: 
magdalena.benedikova@uvlf.sk