Kučerová Zdenka

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky