Marcinčák Slavomír MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984756 / 2011
Email: 
marcincak@uvlf.sk