Naď Pavel Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Funkcie: 
vedúci katedry
vedúci ústavu výživy, dietetiky a krmovinárstva
Telefón a klapka: 
+421 907923235 / 2602
Email: 
pavel.nad@uvlf.sk