Dancáková Marta

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984605 / 2062
Email: 
marta.dancakova@uvlf.sk