Laboratórium Kliniky ošípaných

Pracovisko: 
Klinika ošípaných
Telefón a klapka: 
+421 915697724 / 2720