Hreško Šamudovská Alena MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 908803032 / 3032
Email: 
alena.samudovska@uvlf.sk