Diškantová Mária

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905405908 / 5908