Kundríková Ľudmila PhDr.

Pracovisko: 
Kancelár
Telefón a klapka: 
+421 915984558 / 1124
Email: 
ludmila.kundrikova@uvlf.sk