Škovranová Eva

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 905910221 / 2022
Email: 
eva.skovranova@uvlf.sk