Balážová Lýdia

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky
Telefón a klapka: 
+421 915984596 / 2132
Email: 
lydia.balazova@uvlf.sk